I-download ang APP
Maaari mong i-download ang aplikasyon sa iyong IOS device upang magamit ito sa full-screen mode at nang may mas pinabuting performance.
ios_img
1
Kopyahin
I-dagdag sa Listahan ng Pagbabasa
I-dagdag sa mga Talaan
I-dagdag sa Home Screen
2
1)
I-click ang "Ibahagi" button sa menu bar sa ibaba.
2)
I-click ang "Idagdag sa Home Screen"
Walang Anunsyo
Matagumpay na naka-sign up!
1. Mangyaring tandaan ang iyong pangalan ng gumagamit at password; ito ay inirerekomenda na kumuha ng screenshot para sa iyong mga talaan.
2. Maari kang mag-access sa iyong account sa pamamagitan ng pag-enter ng iyong username at password.
Mahalagang customer,
Mangyaring pumili ng bersyon ng website na nais ninyong gamitin sa pagpasok.
(May mga paghihigpit sa bersyon ng desktop. Maaring hindi magpakita nang buo ang ilang mga modelo.)
Kunin ang Code
Ang mga redemption code ay ibibigay sa pamamagitan ng mga kaganapan paminsan-minsan. Mangyaring bigyang-pansin ang anunsyo sa opisyal na grupo.
ph
Promosyon
icon_marquee

Disconnect Policy

At PESO88 Online Casino Philippines ("we," "our," or "us"), we understand that occasional technical

issues may lead to unexpected disconnections during gameplay. This Disconnect Policy is designed

to outline our procedures and policies regarding such disconnections and their impact on your gaming

experience. By using our Services, you agree to the terms of this Disconnect Policy.

Technical Disconnections

1.1. We are committed to providing a fair and enjoyable gaming experience for all our players.

However, we acknowledge that technical disconnections can occur due to various reasons, including

issues with your internet connection or device, or server-related problems on our end.

1.2. In the event of a disconnection during gameplay, the game will continue as planned on our

servers. You will be able to see the outcome once you log back into your account, and any winnings

or losses will be settled accordingly based on the results recorded on our servers.

Disconnection Responsibilities

2.1. If you experience a disconnection, we recommend that you log back into your account as soon as

possible to resume play and verify the outcome of the game.

2.2. We are not responsible for any losses incurred due to disconnections caused by issues on your

end, such as a poor internet connection, device problems, or software conflicts.

Server-Related Disconnections

3.1. In the rare event of a server-related disconnection on our end, we will take all necessary steps to

investigate the issue promptly.

3.2. If a server-related disconnection results in any bets being voided or winnings being incorrectly

allocated, we will rectify the situation and ensure that you are neither unfairly penalized nor

advantaged.

Fair Play and Integrity

4.1. Our commitment to fair play and integrity is paramount. We closely monitor and review all

disconnection-related issues to maintain a fair gaming environment.

4.2. Any misuse of disconnections or attempts to exploit them for unfair advantage will result in

appropriate actions, including warnings, suspension of accounts, or permanent bans, as determined

by our discretion.

Contact and Support

5.1. If you experience persistent disconnection issues or have concerns about a specific

disconnection incident, please contact our customer support team. We are here to assist you and

ensure a smooth gaming experience.

5.2. Our customer support team can be reached at [Insert Contact Information].

Changes to this Disconnect Policy

We may update this Disconnect Policy to reflect changes in our procedures or to address new

concerns related to disconnections. We encourage you to review this policy periodically.

By using our Services, you agree to the terms of this Disconnect Policy

icon-vip